Handelsbetingelser

Abonnements og handelsbetingelser

1. Abonnement og handelsbetingelser

Disse betingelser gælder for websitet Treiber.dk, for de abonnementer der tilbydes på Treiber.dk, de produkter der leveres i henhold til abonnementer.

Ved køb af ydelser på Treiber.dk, accepterer du vilkårene og indvilliger i at følge dem.

2. Oplysninger om os

Treiber ApS
Frederiksborgvej 113, 
4000 Roskilde
E-mail: info@treiber.dk
CVR: 41499346

3. Produktet

Treiber.dk er en abonnementsløsning, hvor man opretter en firmakonto for at få mulighed for at autogenerere ruter i forhold til en adresseliste.
Man indtaster en daglig eller fremtidig adresseliste og vælger sine oprettede chauffør med arbejdstider hvor der så kan autogenereres en eller flere ruter.

4. Priser og binding

Gældende priser, er til enhver tid angivet på Treiber.dk.

Der tages forbehold for trykfejl. Alle priser er ekslusiv moms. Vi forbeholder os ret til at ændre evt. priser.
Du er bundet af de priser, der gælder på det tidspunkt, du har tegnet dit abonnement, medmindre vi giver dig besked om prisændringer, og du ikke inden for 20 dage fra den dato, hvor meddelelsen er sendt, meddeler, at du ikke accepterer sådanne ændrede vilkår.
Herved vil abonnementet blive opfattet som opsagt. Når et abonnement tegnes er der en bindingsperiode på 3 mdr.

5. Betaling

Ved indgåelse af dit Treiber-abonnement accepterer du at betale den månedsvis abonnementspris, indtil abonnementet opsiges.
Ved køb giver du automatisk Treiber.dk lov til løbende at trække abonnementsbeløbet fra dit kredit- eller betalingskort uden yderligere godkendelse eller fremsendes der en faktura.
Abonnementsbeløbet trækkes automatisk fra dit betalingskort ellers fremsendes faktura hver måned fra dagen abonnementet blev oprettet.

6. Ordrebekræftelse

Når du har bestilt et abonnement hos os, modtager du en kvittering for oprettelse af dit abonnement.
Kvitteringen sendes til den opgivende e-mailadresse.
Der er imidlertid først indgået en bindende købsaftale, når du har modtaget en ordrebekræftelse fra os.

7. Opsigelse af abonnement

For at opsige dit abonnement hos Treiber.dk bedes du logge ind på din medlemsside, hvor du kan opsige dette eller ved at kontakte vores team på info@treiber.dk.

Opsigelse kan ske når som helst, dog kan vi ikke annullere eller refundere allerede igangværende abonnement.

8. Dokumentation og vejledning

Dersom der findes brugervejledninger til servicen, kan de ses på Treiber.dk.

Ønsker du yderligere oplysninger eller rådgivning fra vores side, er denne af vejledende art.

9. Reklamation

Eventuelle fejl eller mangler ved servicen leveret gennem Treiber abonnementsordning skal påberåbes inden 1 måned efter, at du har opdaget fejlen.
Det er din pligt at angive, og på forlangende vise, hvordan fejlen eller manglen ytrer sig.
Dersom du opdager en fejl, skal du rette henvendelse til Treiber.

Der tages forbehold for autogenereringen ikke altid danner den mest optimale rute i forhold til de 3 parameter som er med i logik beregning.

10. Fortrydelsesret

Treiber yder 14 dages fortrydelsesret, gældende fra den dag du tegner abonnementet.
Fortryder du købet, skal Treiber underrettes herom senest 14 dage efter den dag, du oprettede dit abonnement.

11. Oplysningspligt

Aftaler (købsordrer) kan indgås på dansk eller engelsk og opbevares af virksomheden i 5 år, i henhold til bogføringsloven.
Det er ikke muligt efterfølgende at tilgå kontrakten via vores website.
Hvis du ønsker at få tilsendt et nyt eksemplar af kontrakten pr. e-mail, så send en e-mail til: info@treiber.dk

12. Procedure for håndtering af kortoplysninger

Hvis det eksisterende kort ikke længere er gyldigt, kan der ikke trækkes yderligere betalinger og abonnementet stopper dermed.

Der kan tilføjes et gyldigt kort via ”min profil” fanen.

13. Oplysninger om kortindehavers ansvars- og hæftelsesforhold

For at sikre abonnementsbetalingernes gennemførsel og dermed levering af ordren, er det op til kunden at sørge for, at kortet er aktivt.
Hvis betalingskortet er udløbet eller bortkommet, kan der oprettes en ny abonnementsordre, med et nyt betalingskort.
Det gamle abonnement stopper automatisk ved udløb af ordren.

14. Oplysninger om betingelser for at gennemføre betalinger på kundens kortnummer

Der gennemføres træk på kundens betalingskortnummer i overensstemmelse med det beløb der er handlet for igennem abonnementsordningen.
Der kan aldrig trækkes mere end det angivne beløb (prisen).

15. Oplysninger om hvordan kvittering stilles til rådighed

Ved gennemførelse af køb af abonnement sendes der en e-mail med kvittering for betalingen.

16. Rettigheder

Treiber ApS ejer alle immaterielle rettigheder til Treiber.dk og Treiber.io og alle materialer lagt ud på Treibers hjemmeside(r) samt dennes LinkedIn, Facebook og Instagram mv.

Disse rettigheder og materialer er beskyttet af copyright og enhver ret i denne forbindelse forbeholdes.
Såfremt du kommenterer, uploader billeder eller deler anden info på Treiber.dk, eller vores sociale medier, giver du os en uigenkaldelig ret til at citere fra disse, eller dele mellem platformene.

17. Ændringer af vilkår og betingelser

Treiber.dk kan til enhver tid foretage tilføjelser eller ændringer til disse vilkår.

Du er bundet af de priser, der gælder på det tidspunkt, du har tegnet dit abonnement, medmindre vi giver dig besked om prisændringer, og du ikke inden for 20 dage fra den dato, hvor meddelelsen er sendt meddeler, at du ikke accepterer sådanne ændrede vilkår.
Herved vil abonnementet blive opfattet som opsagt.

Kontakt os

Book en gratis demo eller spørg os om alt. Vi skal gøre vores bedste for at hjælpe dig! 

Prøv Treiber gratis i 14 dage. Platform til ruteoptimering og nem planlægning af ruter

Prøv gratis i 14 dage

Oplev hvordan vi kan spare dig og din virksomhed for tid, penge og brændstof – helt gratis i 14 dage

Book en demo

Book et uforpligtende onlinemøde med os. Mødeindkaldelse sendes automatisk via Microsoft Teams

Vælg foretrukken dato og tidspunkt