Persondatapolitik

Vi skal selvfølgelig nok passe godt på dine data!

1. Indledning

Denne persondatapolitik (”Politik”) gælder for Dig (”Dig”, ”Du”, ”Dine” eller ”Dit”) som anvender Vores Service.
Politikken forklarer hvordan Treiber ApS behandler Dine personoplysninger i forbindelse med at Du besøger Vores hjemmeside, anvender Vores (“App”), kommunikerer med Os via Vores sociale medier, eller på anden vis benytter Vores andre kanaler.

Treiber ApS er dataansvarlig for Dine personoplysninger, og Dit privatliv er vigtigt for Os.
Derfor er det vigtigt for Os at de personoplysninger Vi indsamler om Dig, når Du besøger Vores hjemmeside, eller anvender Vores applikation (”App”), opbevares og behandles på et trygt og sikkert grundlag, og i overensstemmelse med gældende lovgivning, bl. a. persondataforordningen.

Vi beder Dig om at læse denne persondatapolitik omhyggeligt igennem. Hvis Du har spørgsmål til hvordan Dine persondata behandles, er Du velkommen til at kontakte Os via de kontaktinformationer, som findes under afsnit 5. Kontaktoplysninger.

1.1 Mindreårige

Vi tager det alvorligt at beskytte sikkerheden og privatlivet for børn online, og Vi markedsfører ikke bevidst til, eller anmoder om personoplysninger fra børn.

2. Hvordan vi behandler dine personoplysninger

Med personoplysninger menes al information, der direkte eller indirekte (dvs. sammen med andre oplysninger) kan knyttes til Dig, f.eks. navn, billede, personnummer, IP-adresse, historik over hvad Du har set og oplysninger om interesser og præferencer.
I dette afsnit forklarer Vi, hvordan Dine personlige oplysninger bruges til at give Dig relevante oplevelser, tjenester og tilbud.

2.1 Hvilke kategorier af personoplysninger behandler Vi, og hvor kommer de fra?

Vi behandler personoplysninger fra forskellige kilder:

2.1.1 Oplysninger som Du selv stiller til rådighed for Os, når Du anvender Vores hjemmeside eller kommunikerer med Os, f. eks.:

 • Navn, e-mailadresse, telefonnummer og betalingsoplysninger
  • Korrespondance, når Du kontakter Os (optagelser af telefonopkald, e-mails, chat osv.)
  • Konto på sociale medier (bemærk at denne politik ikke gælder for Din brug af Dine sociale netværkskonti)
  • Brugeridentifikation, herunder brugernavn til login og kodeord
  • E-mailadresse, telefonnummer og anden information, som du tilføjer under den respektive profil, ved oprettelse af brugerprofiler
 

2.1.2 Oplysninger som Vi danner eller som genereres når Du bruger Vores Hjemmeside, f. eks.:

Oplysninger om Dine besøg på Vores Hjemmeside gennem cookies (læs mere om Vores brug af cookies i afsnit 3. Cookies)

2.2 På hvilken baggrund behandler Vi Dine personoplysninger?

Vi behandler altid Dine personoplysninger under gældende databeskyttelseslovgivning.
Dette betyder, at enhver behandling har et såkaldt juridisk grundlag.

De fleste behandlinger udføres for at gøre det muligt for Os at levere Tjenesten, dvs. opfylde aftalen med Dig, eller fordi Vi har en juridisk forpligtelse.
I nogle tilfælde – når Vi har en legitim interesse – er behandlingerne baseret på en interesseafvejning.

Hvis Vi behandler Dine personoplysninger til ethvert formål, der kræver Dit samtykke, vil Vi få Dit samtykke, inden en sådan behandling begynder.
Nedenfor kan Du se eksempler på formålet med behandlingen af Dine personoplysninger, samt information om på hvilket retligt grundlag behandlingen finder sted.

2.2.1 For at levere Vores Service til Dig

Vi behandler Dine personoplysninger for at:

 • Identificere Dig som kunde eller bruger
 • Tage betaling for de Service Du anvender (håndtere fakturering og betalinger)
 • Håndtere og levere Service i overensstemmelse med Din aftale
 • Sikre Services tekniske funktionalitet
 • Afhjælpe fejl og håndtere klager og reklamationer
 • Informere Dig om ændringer i Service
 • Vi benytter lokationsoplysninger for at yde ”live tracking” service (se punkt. 2.2.8) om Lokationsoplysninger
 

2.2.2 For at forbedre Vores Tjenester

Vi behandler Dine personoplysninger, såsom information om hvordan Du anvender Vores Service, for at udvikle og forbedre Vores Service, bl.a. ved at udarbejde statistik og analyser.

Vi behandler desuden Dine personoplysninger, for at kunne sende undersøgelser til Dig som kunde, for at give Dig muligheden for at gøre Servicen bedre og mere tilpasset Dine behov, heriblandt undersøgelser baseret på din brugeraktivitet.

I det tilfælde at Du ikke længere vil modtage sådanne undersøgelser, kan Du afmelde disse ved at klikke på linket til afmelding i enhver udsendelse, eller ved at kontakte Vores kundeservice.

2.2.3 Til markedsføring

Vi behandler Dine personoplysninger for at levere tilbud, nyheder, anbefalinger og informationer om Vores produkter og Service til Dig, via brev, e-mail, telefon og sms, som Du beder om, eller som Vi mener kan være af interesse for Dig.

Hvis Du ikke ønsker at modtage direkte markedsføring, kan Du til en hver tid afmelde dette ved at klikke på afmeldingslinket i enhver udsendelse, eller ved at kontakte Vores kundeservice.

2.2.4 Kommunikation med Dig

Vi behandler Dine personoplysninger i forbindelse med anden kommunikation med Dig, f. eks. i forbindelse med at Du kontakter Os med spørgsmål, og til analyse af opkald, e-mails og chat, for at forbedre Vores kommunikation, til uddannelsesmæssige formål og til kvalitetssikring.

2.2.5 Forhindre sikkerhedsbrud og misbrug af Tjenesten m.m.

Vi behandler Dine personoplysninger for at fremme sikkerheden for alle Vores Services, for at forhindre eller opdage forskellige former for ulovlig brug, eller brug som overtræder vilkårene for Services.

Vi behandler desuden Dine personoplysninger for at forhindre misbrug og til at opdage og forhindre bedrageri, virusangreb osv.

2.2.6 For at leve op til Vores lovmæssige forpligtelse

Vi behandler også Dine personoplysninger, når Vi er forpligtiget til at gøre det ved lov, f. eks. på baggrund af bogføringsloven.

2.2.7 Andre Tjenester indenfor Koncernen

Når Du logger ind på Vores Hjemmeside, får Du også adgang til andre Services.

I forbindelse med at Du logger ind, bliver Dit brugernavn og Dit password brugt til at verificere, om Du har en konto på Hjemmesiden Vi udbyder.

2.2.8 Lokationsoplysninger

Chaufførens placering indsamles fra deres enheds oprindelige placeringstjeneste, som kombinerer GPS, mobiltårn, Wi-Fi og andre sensordata for præcist at lokalisere en chaufførs bredde- og længdegrad, mens chaufføren er “på vagt”. Denne oplysning benyttes til ”Live tracking”. Vi har ikke adgang til, indsamler eller opbevarer placeringsoplysninger fra en chaufførs mobile enhed, når de er uden for arbejde eller offline.

2.3 Hvor længe opbevarer Vi Dine personoplysninger?

Dine personoplysninger opbevares kun, så længe det nødvendigt for at opfylde formålet med behandlingen, eller så længe Vi er nødt til at opbevare dem i forhold til lovgivningen.
Derefter slettes de i overensstemmelse med nedenstående slette-rutiner.

Type af oplysninger

Hvad er det?

Opbevaringstid

Brugerdata

Bl.a. information om hvordan Du bruger og navigerer på Treiber Hjemmeside

Indtil konto slettes (efter 48 måneders inaktivitet)*

Svar på undersøgelser

Bl.a. information om Dine svar til spørgsmål i forskellige undersøgelser som distribueres af Treiber og som er relateret til Servicen

2 år

Konkurrencer

Bl.a. Dine kontaktoplysninger ved deltagelse i forskellige konkurrencer

6 måneder efter konkurrencen er afsluttet

Deltagerinformation til brugertest

Bl. a. oplysninger som Du giver, når Du viser interesse i at deltage i Treiber brugertest (tests om Hjemmeside og Servicen anvendelighed).

12 måneder

Kundeservice data

Bl. a. oplysninger Du giver, når Du er i kontakt med Treiber kundeservice, heriblandt stemmeoptagelser der er optaget til uddannelsesmæssigt formål.

3 år (henvendelseslog og tekstdialog) | 1 måned (stemmeoptagelser)

Kontooplysninger

Bl. a. oplysninger om Din konto, såsom brugernavn, password.

Indtil kontoen er slettet (efter 48 måneders inaktivitet)*

Transaktionsdata

Transaktionsdata er oplysninger om transaktioner, som er foretaget på Din konto i forbindelse med køb foretaget i Treiber Hjemmeside.

10 år

Crash log og logfiler

Oplysninger om fejl og nedbrud, der bruges til at finde og rette fejl

3 måneder

2.4 Hvem kan Vi dele Dine personoplysninger med?

Vi kan dele Dine personlige oplysninger med andre i nedenstående tilfælde:

 • Behandle kredit- og betalingstransaktioner, og for at beskytte vores ejendom og rettigheder, og sikre vores kunders og ansattes sikkerhed
 • Vi kan overføre Dine personoplysninger til samarbejdspartnere, i tilfælde af at Du, i relation til Vores Service, deltager i undersøgelser eller konkurrencer
 • Vi kan videregive Dine personoplysninger til andre modtagere når det kræves ved lov, anden forfatning eller myndighedsafgørelser

Virksomheder der håndterer personoplysninger på Vores vegne, skal altid indgå en såkaldt databehandlingsaftale med Os, for at Vi kan sikre et højt beskyttelsesniveau for Dine personlige oplysninger, når Vi benytter samarbejdspartnere eller leverandører.

Hvis Vi bruger samarbejdspartnere og leverandører uden for EU/EØS, inkluderer Vi særlige beskyttelsesforanstaltninger, f.eks. ved at indgå aftaler der inkluderer standardmodellen for dataoverførsel, der er vedtaget af Europa-Kommissionen, og som er tilgængelig på Europa-Kommissionens hjemmeside.

2.5 Hvordan beskytter Vi Dine personoplysninger?

Vi beskytter Dine personlige data gennem tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.
Alle betalingstransaktioner er krypteret med bredt anerkendte teknologier i branchen, og vil være underlagt PCI sikkerhedsstandarder (PCI Security Standards Council).

3. Cookies

Når Du bruger Vores Hjemmeside kan Vi også samle informationer og oplysninger om Dig ved at anvende cookies.
For mere information om hvordan Vi anvender cookies, se Vores cookie-politik på: www.treiber.dk/cookies

4. Dine Rettigheder

Du har følgende rettigheder (hvis Du ønsker at udøve nogen af Dine rettigheder, kan Du kontakte Os via kontaktoplysningerne i det næste afsnit):

• Ret til at få adgang til Dine personoplysninger – Du har ret til at få bekræftet af Os, hvorvidt Vi behandler personoplysninger om Dig, og, i så fald, at få adgang til personoplysningerne og informationen

• Ret til at få berigtiget personoplysninger – hvis Du opdager, at personoplysninger, som Vi behandler om Dig, er unøjagtige, har Du ret til at få Os til at til at korrigere sådanne personoplysninger

• Ret til at få slettet personoplysninger – under visse omstændigheder, f.eks. hvis Dine personoplysninger er blevet behandlet ulovligt, eller Du har trukket Dit samtykke tilbage (hvis behandlingen af Dine personoplysninger er baseret på samtykke), har Du ret til at anmode om og opnå sletning af Dine personoplysninger fra Os

• Ret til begrænsning af behandling – under visse omstændigheder, f.eks. hvis Du anfægter nøjagtigheden af Dine personoplysninger, eller hvis Du har gjort indsigelse mod Vores legitime formål til at behandle Dine personoplysninger, har Du ret til at anmode om, at Vi begrænser behandlingen af Dine personoplysninger, indtil der er fundet en løsning

• Ret til at protestere mod behandling – under visse omstændigheder, f.eks. hvis Du anfægter Vores legitime interesse i at behandle Dine personoplysninger, har Du ret til at gøre indsigelse, af grunde der vedrører din særlige situation, mod sådan behandling

• Ret til dataportabilitet – hvis Dine personoplysninger behandles automatisk på grundlag af Dit samtykke eller til opfyldelsen af Vores kontraktlige forhold, har Du ret til at anmode om, at Vi forsyner Dig med Dine personoplysninger på et maskinlæsbart format til transmission til en anden dataansvarlig

Hvis Du mener at Vores behandling af Dine personoplysninger ikke sker i overensstemmelse med persondataforordningen, har Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, som er tilsynsmyndighed.

5. Kontaktoplysninger

Treiber er dataansvarlig for Dine personoplysninger, og vil behandle disse i overensstemmelse med denne persondatapolitik.
Ønsker Du at gøre brug af Dine rettigheder som er beskrevet ovenfor, kan Du kontakte Os via e-mail: info@treiber.dk

Vi tager gerne imod eventuelle spørgsmål og kommentarer vedrørende denne persondatapolitik, som skal sendes til Vores officielle Data Beskyttelses Rådgiver, via e-mail: info@treiber.dk

6. Ændringer til denne persondatapolitik

Denne persondatapolitik blev sidst opdateret d. 29. september 2021.

Vi forbeholder Os retten til når som helst at ændre eller lave tilføjelser til denne persondatapolitik ved at opdatere denne på hjemmesiden. Vi anbefaler at Du holder Dig opdateret ved at gennemgå den seneste version af denne politik regelmæssigt. Hvis Vi laver væsentlige ændringer i Persondatapolitikken, vil Vi give Dig besked senest 30 dage inden ændringerne træder i kraft, via e-mail eller ved besked via Tjenesten.

Kontakt os

Book en gratis demo eller spørg os om alt. Vi skal gøre vores bedste for at hjælpe dig! 

Prøv Treiber gratis i 14 dage. Platform til ruteoptimering og nem planlægning af ruter

Prøv gratis i 14 dage

Oplev hvordan vi kan spare dig og din virksomhed for tid, penge og brændstof – helt gratis i 14 dage

Book en demo

Book et uforpligtende onlinemøde med os. Mødeindkaldelse sendes automatisk via Microsoft Teams

Vælg foretrukken dato og tidspunkt